BRILLANT TALLA RUsSA

1. RÚSSIA COM A PRODUCTOR DE DIAMANTS

La indústria russa del diamant es va iniciar després de la Segona Guerra Mundial per la necessitat del Govern de disposar de diamants industrials per als seus programes militars i espacials. Els primers diamants es van trobar a Sibèria el 1950, i el 1955 Rússia va ocupar oficialment el seu lloc com a productor de diamants, quan Alrosa, la companyia minera de l’estat, va assumir el control de les mines de diamants i Rússia va emergir com un dels majors productors mundials.

La meitat de la seva producció anual és venuda per Alrosa i l’altra meitat la compra DE BEERS.

Hi ha unes 15.000 persones emprades en la indústria d’extracció de diamants a Sibèria, on només en Yakutia existeixen 18 xemeneies de kimberlita.
Rússia és ara el tercer país productor de diamants, amb el 23% del mercat mundial.

2. L’ORIGEN DE LA TALLA RUSSA

En l’era comunista, les factories estatals russes de tallat de diamants estaven governades sota paràmetres marxistes de treball, on la rendibilitat i la competència pròpies del capitalismoeran desestimades. Per això cada diamant era tallat sense importar la minva que es produïa, o les hores emprades en la seva talla. Els talladors es limitaven simplement a emprar el patró de tallat Tolkowsky.

El resultat va ser que la immensa producció de diamants tallats a Rússia era …… perfecta!

Es va començar a catalogar la talla dels lots soviètics com de QUALITAT MOLT ALTA, i així es va originar la fama mundial de la “Talla Russa”.

Avui perduren centres de producció a Rússia i Armènia, hereus de la Talla Russa que va revolucionar el món del diamant.

3. LES PROPORCIONS PERFECTES

El 1919, el físic Marcel Tolkowsky publicar com havia de ser la talla d’un diamant perquè la seva brillantor fos “màxim”. La Talla Russa-EXTRA es basa en una fórmula matemàtica complexa que mesura cada angle i proporció del diamant amb precisió exacta i estudia el comportament de la llum en totes les facetes.Atès que aquest mètode de talla és tan precís, la mida final d’un diamant sol ser més petit que en el cas de la talla “no ideal”. A causa d’aquesta reducció de la mida, hi ha molts tallers al món que no respecten aquestes proporcions. El resultat és un diamant amb molta menys brillantor.

La talla Russa-EXTRA la determinem exclusivament per a la talla BRILLANT.

Els principals laboratoris gemmològics del món, GIA, HRD o IGI, determinen que un diamant té la “Talla IDEAL” quan es compleixen els paràmetres:

– Diàmetre de la taula: 52,4-57,5%.
– Angle de la corona: 33,7-35,8 graus.
– Profunditat de la culata: 42,2-43,8%.
– Filetí: Thin, Medium, Slightly Thick.
– Mida del culet: None, pointed, Very Small, Small o Medium.

4. LA SIMETRIA PERFECTA: CORS I FLETXES

Una de les seves característiques principals és l’observació de “Hearts & Arrows”.

– Des de la taula s’observen Fletxes simètriques i d’idèntica grandària totes.

– Des de la culata s’observen Cors tots ells simètrics i d’idèntiques proporcions.

– Quan la talla de diamant no és perfecte, els cors i fletxes no s’observen de forma simètrica.

– Normalment en una talla irregular, els cors i fletxes tenen diferents tamanys i en alguns casos poden arribar a desapareixer.

5. ELS COLORS DINS EL BRILLANT

El diamant de talla Russa-EXTRA aconsegueix la dispersió completa de la llum.
Per això hi veuràs espurneig dels nou colors de l’arc de Sant Martí. També de color vermell!, Només així els gemmòlegs determinen que el diamant té “foc”.

Espectre de llum al diamant amb Talla Russa-EXTRA

Espectre de llum al diamant amb Talla irregular

En els diamants de talla irregular veuràs centelleigs de colors dins del brillant, però serà molt difícil que vegis el color vermell o els seus derivats, ja que, per la seva longitud d’ona, són els primers a desaparèixer si no s’ha aconseguit la dispersió completa de la llum.

6. EL RESULTAT FINAL: BRILLANT MÀXIM

Quan la llum entra en contacte amb un diamant de talla Russa-EXTRA és reflectida faceta a faceta, refractant per la part superior del diamant i adquirint un equilibri òptim entre resplendor, esclat i foc.

En una talla irregular, la llum s’escapa pels costats causant una pèrdua de resplendor.